Posiadamy własny sprzęt wiertniczy

Dysponujemy własnym sprzętem wiertniczym niezbędnym do wykonania większości zadań geologicznych.

Wiertnica WH 25


Samochodowa wiertnica WH 25 posadowiona na podwoziu samochodu terenowego FORD F350 służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych. Parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach otworów o średnicy 180 mm na głębokość 30 m metodą obrotową za pomocą świdrów ślimakowych. Łatwe przemieszczanie się wiertnicy WH 25 zapewnia posadowienie jej na samochodzie terenowym FORD F350, umożliwiając jednocześnie wykonywanie badań w terenach trudnodostępnych.

Poważnym wyzwaniem zrealizowanym wiertnicą WH25 okazały się badania pod farmę wiatrową w miejscowości Radysy oraz wiercenia do projektu architektoniczno – budowlanego Obwodnicy Augustowa.

Wiertnica WH 25P


Samochodowa wiertnica WH 25P posadowiona na podwoziu samochodu terenowego MARMON służąca do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych, wiercenia udarowego, wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym, wiercenia koronką widiową lub diamentową z płuczką, iniekcji mikropali, wiercenia z płuczkami wiertniczymi z prawym obiegiem płuczki.

Nominalne parametry wiertnicy umożliwiają wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy 200 mm do głębokości 30 m metodą obrotową za pomocą świdra ślimakowego lub 80 m metodą płuczkową za pomocą świdra gryzowego.

Wiertnica WH 25P zamontowana jest na samochodzie terenowym MARMON, co czyni z niej jednostkę mobilną, radzącą sobie nawet w bardzo trudnym terenie. Przy jej użyciu zrealizowaliśmy badania do projektu linii wysokiego napięcia 400kV relacji Ełk – granica RP, zadanie okazało się trudnym wyzwaniem ze względu na brak infrastruktury drogowej oraz dużą ilość gruntów organicznych w rejonie inwestycji

Wiertnica URB 2A2


Posiadamy dwie wiertnice geologiczne URB 2A2 zamontowane na podwoziu samochodów ciężarowych ZIŁ.
Nominalne parametry wiertnic pozwalają na wykonywanie w gruntach otworów o średnicy do 400 mm za pomocą świdra gryzowego na głębokość do 120 m w przypadku wiercenia z użyciem pompy płuczkowej.
Posiadamy dwie wiertnice geologiczne URB 2A2 z pompą płuczkową, które służą do wykonywania:
– wierceń z płuczkami wiertniczymi w prawym obiegu z zastosowaniem świdrów
trójgryzowych i innych głowic urabiających
– pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho
z zastosowaniem rur okładzinowych, do wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym, do pracy dłutem.
Obie wiertnice posadowione są na podwoziu samochodów terenowych ZIŁ131 co czyni z niech mobilne jednostki odpowiednie do wykonywania różnorodnych odwiertów hydrogeologicznych.

Wiertnica WH 15


Wiertnica samochodowa WH 15 służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho. Parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach otworów o średnicy 110 mm do głębokości 15 m metodą obrotową za pomocą świdrów ślimakowych. Wiertnica WH 15 jest mobilna dzięki posadowieniu jej na podwoziu samochodu terenowego UAZ, co umożliwia nam wykonywanie badań w terenach trudnodostępnych, o ograniczonej powierzchni. Obsługa geologiczna budowy centrów handlowych takich jak Plaza w Suwałkach czy Brama Mazur w Ełku okazała się możliwa dzięki niewielkim rozmiarom pojazdu Uaz.

Wiertnica H20SG


Samochodowa wiertnica H20SG posadowiona na podwoziu samochodu terenowego HONKER. Parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy 150 mm na głębokość 25 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Posadowienie wiertnicy H20SG na podwoziu samochodu terenowego TARPAN czyni z niej mobilną jednostkę odpowiednią do wykonywania odwiertów geologicznych o różnorodnym przeznaczeniu.

Cysterna płuczkowa na podwoziu samochodów ciężarowych ZIŁ


Posiadamy dwie cysterny o pojemności 5 m3 każda wykorzystywane są w sytuacjach braku dostępu do wody w miejscu wykonywania wierceń z użyciem płuczki wiertniczej.
Cysterny posadowione na podwoziu samochodów terenowych ZIŁ wraz z wiertnicami URB 2A2 posadowionymi na takich samych pojazdach stanowią odpowiednie zestawy płuczkowe do wykonywania głębokich odwiertów z użyciem pompy płuczkowej.
Oba zespoły wykorzystywane są do wierceń pod instalację pomp ciepła jak również studni głębinowych.

Wiertnica składana na trójnogu i świder ręczny


W terenach niedostępnych prace wiertnicze wykonujemy przy pomocy wiertnicy składanej, rozstawianej na trójnogu, wyposażonej w silnik spalinowy, bądź wiertnicy ręcznej. Parametry urządzenia pozwalają na wykonywanie otworów o średnicy 90 mm na głębokość 10 m metodą obrotową za pomocą ślimaków.