Odpowiednie uprawnienia

uprawnieniaPrzedsiębiorstwo geologiczne UNI–GEO działa pod kierownictwem uprawnionych geologów.
Dysponujemy uprawnieniami geologicznymi następujących kategorii:

  • geologia inżynierska – kategoria „VII”
  • hydrogeologia – kategoria „V”
  • geologia złożowa – kategoria „III”

Uprawnienia te upoważniają nas do wykonywania niezbędnych dokumentacji z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.

W przypadku ustalenia „I kategorii geotechnicznej”

  • opnie geotechniczne lub dokumentacje badań podłoża gruntowego

W przypadku ustalenia „II kategorii geotechnicznej”

  • dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • projekty geotechniczne

W przypadku ustalenia „III kategorii geotechnicznej”

  • projekty robót geologicznych
  • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • dokumentacje: geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych